بازسازی دیجیتال یک خانه مجلل شهر باستانی پمپی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازسازی دیجیتال یک خانه مجلل شهر باستانی پمپی

خرابه های شهر باستانی پمپی تا امروز موجب شگفتی بازدید کنندگان بیشمار آن بوده است. اما مجسم کردن خانه ها کار ساده ای نیست. پژوهشگران دانشگاه لوند (LUND) در سوئد با کمک شواری ملی تحقیق ایتالیا یک خانه پمپی را بصورت دیجیتال بازسازی کرده اند. خانه مجلل پمپی با روشهای متدوال باستانشناسی و پرتونگاری لیزری ساخته شد.

استاد این دانشگاه می گوید: «کار را با عکسبرداری دیجیتال از دیوارهای اتاق شروع کردیم. کار بزرگی بود. بتازگی پرتونگاری لیزری را انجام دادیم. سرعت آن بیشتر است ولی همه رنگهای دیوار را بما نمی دهد. به همین دلیل هر دو شیوه را با هم ترکیب می کنیم. ساختمان این خانه تجدید شده است. ابتدا خانه ای مستقل بوده که بعدها به خانه مجاور تعمیم داده شده است. نشان دادن شیوه های تکامل زندگی و رسیدن به مرحله رفاه بییشتر در پمپی جالب است.»

پروژه سوئدی پمپی سال ۲۰۰۰ شروع شد. به نظر نیکول دل اونتو، باستانشناس دیجیتال این دانشگاه داشتن مدلهای سه بعدی و دیجیتال برای ادامه کار کارشناسان بسیار مهم است. وی می گوید می توانیم مدلها را به خانه برده و تحقیق را ادامه دهیم.» هر سال بیش از دو و نیم میلیون نفر از خرابه های پمپی بازدید می کنند. پژوهشگران در مورد تاثیر افزایش تعداد بازدید کننده ها بر تخریب محل هشدار داده اند.