اعتصاب مترجم های پارلمان اروپا در اعتراض به شرایط کاری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتصاب مترجم های پارلمان اروپا در اعتراض به شرایط کاری

اعتصاب مترجم های پارلمان اروپا در روزی که رئیس کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر و نخست وزیر بلغارستان در این محل حضور داشتند جنجالی شد. 

ژان کلود یونکر در جلسه پارلمان اروپا به اعتصاب مترجمان پارلمان اروپا واکنش نشان داد و گفت این امر در روزی که پارلمان برای تشکر از رهبر بلغارستان پس از ریاست دوره ای اتحادیه اروپا جلسه تشکیل داده است پذیرفتنی نیست.

مترجم های پارلمان اروپا در اعتراض به شرایط سخت کاری و کاهش تعداد همکاران خود دست به اعتصاب زده اند. اعتصابی که گفته می شود دست کم یک هفته طول خواهد کشید. در پارلمان اروپا ۲۴ زبان زنده اروپایی بصورت همزمان ترجمه می شود.

مشکل دیگر مترجم های پارلمان اروپا اضافه شدن زبان های جدید و کاهش تعداد مترجمان به یک چهارم و به این ترتیب افزایش ساعات کاری است. 

آنها می گویند در زمان امضای قراردادهایشان به اضافه شدن زبان های جدید در صحن پارلمان اشاره ای نشده است. برخی از مترجم های مقر اتحادیه اروپا در بروکسل نیز از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده اند. اتحادیه مترجم های مشغول به کار در پارلمان اروپا می گوید هیچ کدام از مقامات پارلمان حاضر به گفتگو با آنها نشده اند.

آنتونیو تایانی، رئیس پارلمان اروپا قول داده است روز سه شنبه با مترجم های پارلمان دیدار و گفتگو کند.