اختصاص سالانه ۲۰ میلیارد یورو برای توسعه هوش مصنوعی در اروپا

اختصاص سالانه ۲۰ میلیارد یورو برای توسعه هوش مصنوعی در اروپا
نگارش از Euronews

گسترش و توسعه هوش مصنوعی یکی از مهم ترین اولویت های کمیسیون اروپا در سال های پیش رو است.

سیاست گذاران اصلی بخش توسعه هوش مصنوعی در اروپا گردهم آمدند تا تصمیمات مهم آینده دنیای روبوت ها و هوش مصنوعی در عرصه اروپایی را اتخاذ کنند. محور اصلی گفتگوهای مقامات اروپایی در زمینه هوش مصنوعی، توسعه این علم در آموزش و پرورش و امور امنیتی بود.

کاتلین مولر، رئیس موسسه مطالعات هوش مصنوعی وابسته به اتحادیه اروپا می گوید: « اروپا همزمان با گسترش هوش مصنوعی باید بتواند نقش نوع بشر را فراموش نکند و نباید اجازه دهیم که ماشین ها جای انسان را گرفته و کنترل زندگی ما را عهده دار شوند.»

توسعه علم هوش مصنوعی یکی از مهم ترین دغدغه ها و اولویت های اتحادیه اروپا در سال های اخیر بوده است. ماریا گابریل، کمیسر بخش دیجیتال و اقتصاد اینترنتی اروپا در این نشست حاضر بود و گفت: «توسعه هوش مصنوعی مهم ترین اولویت سیاسی اتحادیه اروپا است.» 

 هفته گذشته کمیسیون اروپا در مشارکت با شرکت های خصوصی دنیای دیجیتال و هوش مصنوعی اتحادیه اروپا خبر از پروژه جدید سرمایه گذاری در زمینه تحقیقات پیشرفته داد. ماریا گابریل درباره این بیانیه گفت: « ما در دوران نویی از فناوری های دیجیتالی زندگی می کنیم. با این حال برنامه ها و پروژه های اتحادیه اروپا تاخیر زیادی نسبت به کشور چین و ایالات متحده در زمینه توسعه هوش مصنوعی دارند.»

در جهت توسعه هوش مصنوعی کمیسیون اروپا برای هرسال بودجه ۲۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۲۰ به آن اختصاص داده است.

مطالب مرتبط