یونکر: نتیجه برکسیت برای بریتانیا افسوس خواهد بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
یونکر: نتیجه برکسیت برای بریتانیا افسوس خواهد بود

۲۹ مارس آینده بریتانیا دیگر راهی برای بازگشت به اروپا نخواهد داشت و برکسیت بسوی نهایی شدن پیش خواهد رفت. یکسال بعد، یعنی ماه مارس سال ۲۰۱۹ برکسیت نهایی خواهد شد. به همین جهت ماه جاری اهمیت زیادی برای دو طرف مذاکره برکسیت یعنی کمیسیون اروپا و دولت محافظه کار بریتانیا خواهد داشت.

همانطور که سه شنبه در پارلمان اروپا ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا که در زمان نهایی شدن کامل برکسیت احتمالا در پست خود نخواهد بود آخرین اخطار را به مقامات بریتانیایی داد و گفت که در آخرین روزهای قطعی شدن برکسیت درنگ بیشتری کنند تا شاید بتوانند به آغوش اروپا بازگردند. یونکر با قاطعیت اعلام کرد که بریتانیا نسبت به این تصمیم خود افسوس زیادی خواهد خورد.

در این روز نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا درخواست کردند تا در روند مذاکرات برکسیت شفافیت بیشتری وجود داشته باشد و مسایل بعد از عملی شدن آن به گوش نمایندگان پارلمان نرسد.

میشل بارنیه، کمیسر ارشد اتحادیه اروپا، مسئول مذاکرات برکسیت از سوی کمیسیون اروپایی است. نمایندگان پارلمان، مقامات کمیسیون اروپا را محکوم می کنند که آن طور که باید و شاید پارلمان اروپا را در جریان روند مذاکرات قرار نمی دهند و برخی از تصمیم گیری‌ها بدون مشاوره با پارلمان اروپا انجام می گیرد.

نایجل فاراژ نماینده ضداروپایی بریتانیا در پارلمان اروپا هم بار دیگر تاکید کرد باید کشورش هرچه زودتر بدون واگذاری امتیازی به اروپا برکسیت را عملی کند. وی از خانم ترزا می، نخست وزیر بریتانیا خواست که در مقابل اروپا قاطعانه مقاومت کند و اجازه ندهد به مقاماتی که با مالیات تمام اروپایی‌ها وضعیت مالی فوق العاده‌ای دارند برای بریتانیا تصمیم گیری کنند.