تلاش نمایندگان افراطی صرب برای برهم زدن سخنرانی فدریکا موگرینی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تلاش نمایندگان افراطی صرب برای برهم زدن سخنرانی فدریکا موگرینی

نمایندگان ملی گرای افراطی پارلمان صربستان با شعار «صربستان، روسیه، ما به اتحادیه اروپا احتیاج نداریم» از فدریکا موگرینی، مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا استقبال کردند.

خانم موگرینی در حالی که نمایندگان افراطی شعار می دادند گفت: «صربستان برای ما مهم است. وضعیت کنونی و آینده این کشور برای ما مهم است. چرا که وضعیت کنونی و آینده صربستان و اتحادیه اروپا به هم وصل است. درهای اتحادیه اروپا به روی صربستان باز است. مشتاقانه منتظر پیوستن این کشور به جمع خود هستیم.»

در چند ماه گذشته تنش میان صربستان و کوزوو افزایش یافته است.اتحادیه اروپا که نگران از کنترل خارج شدن اوضاع است، تمام تلاش دیپلماتیک خود را به کار گرفته تا اوضاع را آرام کند.

ملی گرایان افراطی صرب مخالف به رسمیت شناختن استقلال کوزوو و پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. خیلی ها نگرانند که تنش های اخیر در نهایت مانند ۱۹ سال پیش به یک درگیری نظامی ختم شود.