اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ هزینه برکسیت برای بریتانیا چقدر خواهد بود؟

دیدگاه کمیسیون اروپا درباره هزینه هایی که بریتانیا باید پس از برکسیت بپردازد و بیست و پنجمین سالگرد پیمان ماستریخت، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.