اروپا در لیبی برای پناهجویان اردوگاه می سازد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا در لیبی برای پناهجویان اردوگاه می سازد

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اعلام کمک مالی به لیبی و ساخت اردوگاه برای پناهجویان در این کشور گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول اداره اردوگاه ها خواهد بود. در این اردوگاه ها افرادی که باید تحت حفاظت بین المللی قرار بگیرند شناخته خواهند شد، سپس کمیساریای عالی در چارچوب برنامه اسکان مجدد، این افراد را به اروپا، کانادا، آمریکا و یا کشورهای دیگر می فرستد.»

در چند روز گذشته و در پی توافق لیبی و ایتالیا، کنترل های مرزی در دریای مدیترانه افزایش یافته است.

قرار است اروپایی ها برای پناهجویان در لیبی اردوگاه بسازند، اما جنگ داخلی در لیبی و تقسیم این کشور به چند بخش خودمختار کار اروپایی ها را سخت کرده است.

اتحادیه اروپا امیدوار است با اجرای این برنامه از تعداد پناهجویانی که با اروپا می آیند کاسته شود.