اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ تصویب قطعنامه علیه ترکیه در پارلمان اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ تصویب قطعنامه علیه ترکیه در پارلمان اروپا

در این برنامه اتحادیه اروپا در یک نگاه، گزارشهای درباره تصمیم مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا مبنی بر ترک بروکسل و بازگشت به سیاست کشورش، آلمان؛ رای مثبت پارلمان اروپا به توقف موقت مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و دیدار دیوید دیویس، وزیر برکسیت با نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ، ارائه خواهد شد.

گفتگو با کتی پیری، نماینده هلندی پارلمان اروپا و گزارشگر ترکیه و گزارش کمیسیون اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره امید به زندگی شهروندان اروپایی، موضوعات دیگر این برنامه هستند.