اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در براتیسلاوآ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در براتیسلاوآ

اجلاس غیر رسمی سران بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در براتیسلاوآ، پایتخت اسلواکی و انتقاد ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا از ژوزه مانوئل باروسو، رئیس پیشین کمیسیون اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.