تاکید کمیسیون اروپا بر اجرای طرح دستمزد کارگران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاکید کمیسیون اروپا بر اجرای طرح دستمزد کارگران

کمیسیون اروپا طرح مربوط به دستمزد کارگران در سطح اروپا را تغییر نخواهد داد. بر اساس این طرح به طور مثال یک کارگر لهستانی که برای انجام ماموریت به بلژیک فرستاده می شود باید دریافتی اش بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده در بلژیک باشد.

ماریان تیسن، کمیسر اشتغال، امور اجتماعی، مهارت و گردش نیروی کار در این زمینه گفت: «موضوع کارگرانی که برای انجام ماموریت به کشور دیگر می روند حداقل به دو کشور مربوط است. به همین دلیل لازم است که حقوق و وظایف این کارگران به شکل واضح در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشخص شود. باید روابط میان کارفرما و کارگری که به شکل موقت برای انجام ماموریت به کشور دیگری اعزام می شود تبیین شود.»

۱۰ کشور اروپای شرقی ضمن اعلام مخالفتشان با این طرح خواستار اصلاح آن شده اند. این درخواست با مخالفت کمیسیون اروپا روبرو شده است.

در گام بعدی پارلمان و شورای اتحادیه اروپا باید نظر خود را درباره این طرح اعلام کنند.