مصرف مواد مخدر در اروپا افزایش یافت

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
مصرف مواد مخدر در اروپا افزایش یافت

گزارش سالانه آژانس ناظر مواد مخدر اروپا که سه شنبه منتشر شد حاکی از گسترش استعمال مواد مخدر در میان جوانان اروپایی است، به طوری که در سال ۲۰۱۵، در حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار جوان بین ۱۵ تا ۳۴ سال اروپایی در مهمانی ها و باشگاه های شبانه اکستازی مصرف کرده اند.

در میان انواع مختلف مواد مخدر، هروئین سبب بیشترین میزان مرگ و میر در قاره سبز بوده است. در عین حال حشیش با بیش از ۱۶.۵ میلیون استعمال کننده، پرمصرف ترین ماده مخدر در اروپا بوده است. این رقم معادل ۱۳.۳ درصد کل جمعیت افراد بین ۱۵ تا ۳۴ سال در این قاره است.