طرح ثبت نام و مشخصات مسافران هواپیما به اروپا قانونی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
طرح ثبت نام و مشخصات مسافران هواپیما به اروپا قانونی شد

روز پنجشنبه، شورای اروپا مقررات مربوط به ثبت و تبادل نام و مشخصات مسافران هواپیما به اروپا را تصویب کرد. این مقررات بدنبال سالها شور و سرانجام توافق اکثریت در پارلمان اروپا برای تصویب نهایی به شورای اروپا احاله شد.

دیمیتریس آوراموپولس، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفت: “ما باید برای حرکت بسوی یک اتحادیه موثر و امن، شراکت و اعتماد بیشتری (در قبال یکدیگر) نشان بدهیم. زمان تغییر باورها و حرکت موثر رسیده است. باید حرف را کنار گذاشته و وارد عمل شویم.”

اعضای اتحادیه اروپا دو سال مهلت دارند تا این مقررات و مدیریت آنرا بمورد اجرا بگذارند.