ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ پارلمان اروپا در صدد منع استفاده از "گلی فوست"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ماده سرطان زا در سمهای نباتی؛ پارلمان اروپا در صدد منع استفاده از "گلی فوست"

پارلمان اروپا قطعنامه ای صادر کرده است که در آن از کمیسیون اروپا خواسته تا استفاده از ماده موسوم به “گلی فوست” در سمهای ضد نباتی را از پانزده سال به هفت سال تقلیل دهد. گزارشهای بسیاری، این ماده را سرطان زا و سمی توصیف کرده است.

اما، کمیسیون اروپا با استناد به اینکه سازمان بهداشت جهانی آنرا ماده ای توصیف کرده که “احتمالا” سرطان زاست، گفته است استفاده از آنرا از پانزده سال به هفت سال تقلیل می دهد.

یک نماینده پارلمان اروپا که برای ثابت کردن اثرات سوء “گلی فوست” نمونه ادرار دیگر نمایندگان را جمع آوری کرده است می گوید: “قوانین اتحادیه اروپا در مورد سمهای نباتی استفاده از “گلی فوست” را منع می کند حتی اگر سازمان بهداشت جهانی سرطان زا بودن آنرا یک احتمال توصیف کرده باشد.”

اما، کمیسیون اروپا مصر است که تولید کنندگان سمهای نباتی می توانند تا هفت سال دیگر به استفاده از “گلی فوست” ادامه دهند.

ویتانی آندریوکایتیس، کمیسر اتحادیه در امور بهداشت در مورد آزمایش ادرار نمایندگان پارلمان می گوید: “چنین آزمایشاتی تنها باید در محدوده مطالعات آزمایشگاهی انجام شود. از بازیهای سیاسی اجتناب می کنم چون این اقدامات باید در آزمایشگاه انجام شود.”

تصمیم نهایی در مورد ادامه استفاده از “گلی فوست” و مدت استفاده از آن، احتمالا تا اواسط ماه آینده اتخاذ خواهد شد.