شرکتهای چند ملیتی باید با شفافیت عمل کنند.

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکتهای چند ملیتی باید با شفافیت عمل کنند.

اتحادیه اروپا قرار است روز سه شنبه مقررات جدیدی برای نحوه اعلام فعالیت شرکتهای چند ملیتی پیشنهاد کند. این پیشنهادها برای پیشگیری از توافقهایی است که تاکنون میان برخی دولتهای اروپایی و شرکتهای چند ملیتی برای کاهش پرداخت مالیات بر درآمد آنها وجود داشته است.

در هفته جاری، جاناتان هیل، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مالی در استراسبورگ اعلام خواهد کرد که شرکتهای فعال در اتحادیه اروپا که عایداتشان از سالیانه ۷۵۰ میلیون یورو تجاوز می کند، باید جزئیات اطلاعات مالیاتیشان را نه تنها به مقامات مالیاتی تسلیم کنند بلکه باید آنرا به اطلاع عموم برسانند.

پی یر مسکوویسی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقتصادی گفت: «عدم شفافیت (شرکتها) بدان معناست که آنها چیزی را پنهان و بگونه ای دیگر عمل می کنند. من در پی آن شفافیتی هستم که در آن همه به مقررات احترام بگذارند و همه، کل اطلاعاتشان را داوطلبانه علنی کنند نه پس از پیگیری و خطر دادرسی.»

این اعلامیه یک هفته پس از نشت مدارک موسوم به «اوراق پاناما» صورت می گیرد که در آن تعداد کثیری از ثروتمندان، رهبران دولتها و شرکتهای بین المللی به اجتناب از پرداخت مالیات متهم شده اند.