مجله هفتگی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا

رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر طرحی که بر اساس آن ترکیه برای کاهش سیل مهاجر به اروپا وارد عمل شود، توافق کرده اند. جزئیات این طرح باید از تصویب نهایی بگذرد، اما برخی مقامات اتحادیه می گویند زمزمه هایی برای اجرای آن از روز یکشنبه در جریان است. نخستین گام، ممانعت از خروج پناهجویان از خاک ترکیه خواهد بود.

…در مجله هفتگی اروپا.