رئیس پارلمان اروپا: بستن مرزها از ورود مهاجران و پناهندگان جلوگیری نمی کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رئیس پارلمان اروپا: بستن مرزها از ورود مهاجران و پناهندگان جلوگیری نمی کند

به دنبال توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به ترکیه یا ممانعت از ورود آنها به یونان، مسئله بسته ماندن یا باز شدن مرزهای منطقه شنگن بار دیگر مطرح شده است.

یک سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: “شهروندان کشور سومی که شرایط ورود به شنگن را نداشته، یا علیرغم داشتن فرصت لازم، تقاضای پناهندگی نکرده باشند، اجازه ورود به اسلوونی را نخواهند داشت. این با نتیجه گیری شورای اروپا در تاریخ هجدهم و نوزدهم فوریه مطابقت دارد. نمی توان به وضعیتی بازگشت که مهاجران با استفاده از مقررات شنگن براحتی از مرز عبور می کردند.”

یک نماینده پارلمان امیدوار است این مقررات جدید موقت باشد. تانیا فاژون نماینده اسلوونی از گروه چپ میانه گفت: “ مردم اسلوونی بر این تصورند که کشورشان بحال خود رها شده و اقدامات اتحادیه اروپا دیگر کارگر نیست. به همین دلیل دولت دست به ایجاد حصار زد. امیدوارم بدنبال اعلامیه اخیر رهبران اتحادیه اروپا و نتیجه قاطع کنفرانس سران، راه بالکان دیگر مورد استفاده (مهاجران) قرار نگیرد و ما بتوانیم حصارها را پایین بکشیم.”

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا نیز به بی نتیجه بودن حصار در مرزهای اروپا اشاره کرد: “بستن مرزها از ورود مهاجران و تقاضای پناهندگی آنها جلوگیری نمی کند. ما تنها دسترسی به اتحادیه اروپا را برای آنها مشکل می کنیم و به چنگال قاچاقچیان انسان سوقشان می دهیم. معنی نمی دهد.”

پس از توافقهایی که در کنفرانس سران روز دوشنبه انجام شد، پارلمان اروپا باید بر طرح رهبران اتحادیه صحه بگذارد.