اتحادیه اروپا رسما سه ماه به یونان فرصت داد تا مرزهایش را کنترل کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا رسما سه ماه به یونان فرصت داد تا مرزهایش را کنترل کند

اتحادیه اروپا روز جمعه رسما سه ماه به یونان فرصت داد تا مرزهایش را کنترل و همچنین مشخصات متقاضیان پناهندگی را مطابق قوانین اروپایی ثبت کند.

از سوی دیگر، کمیسیون اروپا دو روز پیش، معافیت یونان از اجرای پیمان دوبلین را لغو کرد. بر این اساس از پناهجویی که وارد یونان می شود اثر انگشت گرفته می شود و اگر او به کشور دیگری برود، آن کشور بر مبنای پیمان دوبلین می تواند او را به یونان بازگرداند.

در صورت ناکامی یونان در انجام وظایفش امکان دارد این کشور از حوزه شنگن اخراج شود.