مجله هفتگی اروپا؛ ورود ناتو به عرصه مبارزه با قاچاقچیان انسان

مجله هفتگی اروپا؛ ورود ناتو به عرصه مبارزه با قاچاقچیان انسان
نگارش از Euronews

در این مجله هفتگی سه گزارش درباره ادامه موج ورود پناهجویان به اروپا، تصمیم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در جهت مبارزه با قاچاقچیان انسان و

در این مجله هفتگی سه گزارش درباره ادامه موج ورود پناهجویان به اروپا، تصمیم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در جهت مبارزه با قاچاقچیان انسان و دیدار وزرای خارجه شش کشور بنیانگذار اتحادیه اروپا در شهر رم، ارائه خواهد شد.

گفتگو با دیمیتریس آوراموپولوس، کمیسر مهاجرت و امور داخلی و مارک پیرینی، تحلیلگر بنیاد کارنگی در بروکسل، موضوعات دیگر این برنامه هستند.

مطالب مرتبط