مشکلات اتحادیه اروپا در سال آینده بجای خود باقی خواهد ماند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مشکلات اتحادیه اروپا در سال آینده بجای خود باقی خواهد ماند

سالی دشوار برای اتحادیه اروپا بپایان رسیده است… سالی که اعضاء با بحران مالی یونان و پس از آن، با بحران مهاجرت به اروپا روبرو بوده اند. مسائلی که با پایان سال دو هزار و پانزده بپایان نخواهد رسید.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در کنفرانس خبری پایان اجلاس سران گفت: “دیروز گفتم که در مورد سال آینده هیچ امید بی جایی ندارم. مسائلی که در پیش روست با مشکلات جاری تفاوتی ندارد.”

اما، یکی از رهبران اروپا، حداقل، در مورد حل مشکلات کشور خودش با اتحادیه اروپا خوشبین است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: “راه دشوار است و کار بسیاری در پیش رو، اما معتقدم سال دو هزار و شانزده سال دستیابی به نکاتی حیاتی و تغییراتی اساسی در روابط میان بریتانیا و اتحادیه اروپا و پایان دادن به نگرانیهای مردم بریتانیا در مورد عضویت ماست.”

مسائل، چه در مورد مهاجرت باشند چه در مورد عضویت بریتانیا، تغییر سال، تغییری در چالشهایی که اتحادیه اروپا با آن روبروست نخواهد داد.

گزارشگر یورونیوز می گوید: “بحران آوارگان، تروریسم، بریتانیا و بهبود اقتصادی همچنان پس از سالی بس دشوار، در پیش روی اتحادیه اروپا باقی می مانند….سالی که شاهد عمیقترین اختلاف نظر ها بود…و اکنون نوبت به چالشهای سال آینده رسیده است.”