جایزه ساخارف به بلاگر اهل عربستان سعودی اعطاء می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جایزه ساخارف به بلاگر اهل عربستان سعودی اعطاء می شود

پارلمان اروپا روز سه شنبه جایزه سالیانه ساخاروف را به رائف بداوی، بلاگر اهل عربستان سعودی اعطاء می کند که بخاطر آنچه مقامات عربستان توهین به مقدسات می خوانند، در حبس است.

سال گذشته، آقای بداوی در ملاء عام هدف پنجاه ضربه شلاق قرار گرفت.

امروز، همسر آقای بداوی، به نیابت از جانب او جایزه ساخارف را دریافت می کند.

خانم بداوی به یورونیوز گفت: “امیدوارم این جایزه، دری باشد که بروی آزادی او باز شود؛ همانگونه که برای من و کودکانمان حمایتی اخلاقی است. امیدوارم این پیام به گوش مقامات عربستان برسد و رهنمون آزادی او شود.”

وزارت خارجه عربستان، قبلا، در واکنش به اعتراضهای برخی دول غربی، گفت این نظرات تجاوز به حق حاکمیت عربستان و استقلال نظام قضایی آن است.

سایت اینترنتی آقای بداوی که تعطیل شده است، تعامل و بحث پیرامون نکات مذهبی و اجتماعی را ترغیب می کرد.