اتحادیه اروپا در صدد رقابتی کردن خطوط هوایی اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا در صدد رقابتی کردن خطوط هوایی اروپا

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که مقررات سرمایه گذاری خارجی بروی خطوط هواپیمایی اروپایی را تسهیل خواهد کرد، اما حداکثر سهم خارجیان به چهل و نه درصد محدود خواهد بود.

ویولتا بولش، کمیسر اتحادیه اروپا در امور راه و ترابری گفت: “ما از پنج هدف کمیسیون اروپا حمایت می کنیم که عبارت است از رشد (افتصادی)، کار، سرمایه گذاری برای تقویت شالوده صنعتی در اروپا و ایجاد یک اتحادیه سوختی در کنار پرداختن به تغییرات آب و هوا.”

مارش سپکوویچ، معاون کمیسیون اروپا بگونه ای دقیقتر به اوضاع حاکم بر صنعت هوانوردی در اروپا اشاره کرد: “حدود پنج میلیون نفر در این صنایع کار می کنند که به معنی پرداخت صدها میلیارد یورو به تولید ناخالص اتحادیه اروپاست. رقابت در سطح جهانی افزایش یافته است و صنایع (هوانوردی) اروپا باید خود را در سطح عالی حفظ کند.”

رقابتی کردن صنایع هواپیمایی اروپا در حالی صورت می گیرد که شرکتهای هواپیمایی ارزان از جمله خطوط هوایی خلیج فارس بازار را از آنها می ربایند.