گامی دیگر در جهت ضبط اطلاعات فردی مسافران هواپیما در اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گامی دیگر در جهت ضبط اطلاعات فردی مسافران هواپیما در اروپا

پس از دو سال جنگ سیاسی میان فرانسه و کمیته آزادیهای فردی پارلمان اروپا؛ پارلمان نخستین گامها را در جهت تصویب گردآوری و رد اطلاعات شخصی مسافران هواپیما، برداشته است. اما سئوال این است که آیا اینگونه اطلاعات در مبارزه با تروریسم کمک می کند؟

تیموتی کرک هوپ، نماینده پارلمان اروپا گفت: “ما خواهان اطلاعات در مورد هویت مسافران هواپیما هستیم و اینکه آیا به سوی یک مقصد حرکت می کنند یا بیشتر از یک مقصد. هدف باز کردن پرونده برای افراد نیست و به اطلاعات خصوصی آنها هم نیازی نداریم. اما، می خواهیم الگویی از فعالیتها و تردد آنها داشته باشیم که کلید اطلاعات مفید است.”

اما، حملات پاریس، چه علیه دفاتر “چارلی ابدو” یکسال پیش و چه حملات اخیر نشان می دهد که داشتن اینگونه اطلاعات در مورد افراد مظنون، به بازداشت یا حتی کنترل اقدامات تروریستی آنها کمک نمی کند.

مدیر موسسه نظارت بر حفاظت از اطلاعات در اروپا می گوید: “ما در سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج سیستم اطلاعات “شنگن” و پس از آن پلیس اروپا را ایجاد کردیم. اینها پاسخ نیازهای اطلاعاتی ما را ندادند. برخی هم تنها حالا و پس از سالها مثمر ثمر شده اند. ما امروز نیازمند پاسخ به تروریسم هستیم. به ایجاد مراکز دیگر اطلاعاتی نیازی نداریم بلکه باید برنامه های جدیدی در مورد (امنیت) در نظر بگیریم.”

در این میان، سیل ورود پناهندگانی که بدون تحقیقات لازم وارد اروپا شده و از مرزها می گذرند، به برنامه گردآوری اطلاعات فردی کمک نمی کند.