همه پرسی در دانمارک

همه پرسی در دانمارک
نگارش از Euronews

مردم دانمارک در رفراندومی که روز پنجشنبه برگزار می شود، در این باره که آیا مایلند قوانین قضایی اتحادیه اروپا از جمله شراکت و همکاری با نیروی پلیس

مردم دانمارک در رفراندومی که روز پنجشنبه برگزار می شود، در این باره که آیا مایلند قوانین قضایی اتحادیه اروپا از جمله شراکت و همکاری با نیروی پلیس اروپا را بپذیرند یا نه، تصمیم خواهند گرفت.

در دهه نود میلادی، دانمارک، همراه با بریتانیا و ایرلند خود را از شرکت و همبستگی با قوانین قضایی اتحادیه اروپا مستثنی کرد.

دولت دانمارک و نیز حزب اقلیت معتقدند این کشور باید قوانین اتحادیه اروپا را در زمینه قضایی و همکاری با پلیس اروپا بپذیرد، اما حزب مردم دانمارک که دومین بزرگترین حزب در پارلمان این کشور است، با پذیرش قوانین قضایی اتحادیه اروپا مخالف است. نظرسنجی ها حاکی از آن است که مردم دانمارک تا حدی با تقبل قوانین قضایی اروپا مخالفند، اما گروههای بسیاری همچنان مردد هستند.

هدف، گسترش امکانات پلیس اروپا و دانمارک در مقابله با تروریستهایی است که ممکن است خود را در میان گروههای پناهجویان که به اروپا می آیند، پنهان کرده باشند.

مطالب مرتبط