فصلهای بیشتری در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گشوده میشود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فصلهای بیشتری در مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا گشوده میشود

نخستین کنفراس سران اتحادیه اروپا با ترکیه عمدتا بروی بحران آوارگانی تمرکز کرده است که از راه ترکیه خود را به خاک اروپا می رسانند. رهبران اروپا خواهان آنند که ترکیه مرزهای خود را با اروپا کنترل بیشتری کند. در مقابل، اتحادیه اروپا فصول بیشتری را در مورد پیوستن احتمالی ترکیه به اتحادیه خواهد گشود.

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه گفت: “باید هویت افرادی را که از خاک ترکیه عبور می کنند، بررسی کرد. می دانیم که تروریستهایی خارجی از این راه استفاده می کنند…و تروریستهایی هستند که از این راه خود را به خاک اروپا می رسانند…نمونه آنرا در پاریس دیدیم. مهم است که میان ترکیه و اروپا این همکاری ایجاد شود.”

ترکیه کتمان نکرده که در مقابل، خواهان عضویت در اتحادیه اروپاست، اما این امر بدون توافق کامل همه اعضاء میسر نخواهد بود.

مارگیریتا اسفورزا، گزارشگر یورونیوز در بروکسل می گوید: “پیشرفت مذاکرات میان اتحادیه و ترکیه (در مورد عضویت ترکیه) به موقعیت قبرس بستگی دارد. اخیرا روابط میان قبرسی های ترک و قبرسی های یونانی الاصل بهبود یافته است. اروپا و ترکیه امیدوارند بتوانند تا بهار آینده بروی موقعیت قبرس به توافق برسند.”

مبلغ سه میلیاردی که اتحادیه اروپا وعده آنرا به ترکیه داده است، می تواند بنا به نیازهای این کشور تغییر کند. فرانسه مایل است بودجه بیشتری در اختیار ترکیه قرار گیرد.

در این میان، قبرس از پراخت وجه به این صندوق کمک به ترکیه سرباز زد، اما آلمان داوطلب شده که سهم قبرس را بپردازد.