مانور بیسابقه ناتو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مانور بیسابقه ناتو

پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو به بزرگترین مانور نظامیش در سیزده سال گذشته پایان می دهد.

در این مانور سی و شش هزار سرباز، ملوان و افسر هوایی از بیش از سی کشور مختلف شرکت داشتند.

یانس اشتولن برگ، دبیر کل ناتو در اشاره به چالشهای موجود گفت: “در شرق، روسیه ای قرار دارد که قدرت نمایی می کند، اما ناتو قصد مواجهه با این کشور را ندارد. در واقع، ما خواهان روابطی سازنده تر مبتنی بر همکاری با روسیه هستیم. اما در جنوب با خشونت و بیرحمی های داعش و سازمانهای تروریستی و نیز کشورهایی روبرو هستیم که یا سقوط کرده اند یا در حال سقوط اند.”

ناتو جنبه هایی از نیروهای اسپانیا را مورد آزمایش قرار می دهد که به ایجاد یک نیروی فوق العاده ضربتی بینجامد. این نیرو باید توانایی رویارویی با روشهای غیرمعمول جنگ از جمله سربازان سبزپوش فاقد علامتهای شناسایی را داشته باشد که در کریمه و شرق اوکراین فعال بوده اند.

ژنرال بن هاجز، یکی از فرماندهان ناتو می گوید: “هدف، سرعت درک، اخذ تصمیم و اجتماع (نیرو) است… مثل جنگنده هایی که دیدید که تنها هشت ساعت پیش از آمریکا حرکت کردند. متحدین یا نیروی ضربتی قادرند پیش از گرد آمدن سربازان سبزپوش در نقطه خاصی متمرکز شوند.”

آندره ای بکتوف، گزارشگر یورونیوز در محل می گوید: “این شبیه سازی کامپیوتری یا جنگ و برخورد در فضای مجازی نیست. ناتو وارد عمل شده است. شمار بیسابقه ای از افراد و تجهیزات نظامی مشترکا در حال مانورند. اما بریگاد نخبه ای که امروز مورد آزمایش قرار گرفته و سال آینده آماده نبرد می شود، تنها شامل پنج هزار نفر می شود.”