مجله هفتگی اروپا؛ تقویت عملیات نظامی اتحادیه اروپا علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ تقویت عملیات نظامی اتحادیه اروپا علیه قاچاقچیان انسان در مدیترانه

پس از حدود بیست سال، رهبران آلمان و فرانسه متفقا پارلمان اروپا را خطاب قرار دادند، و اتحادیه اروپا عملیات نظامی خود را در آبهای مدیترانه علیه قاچاقچیان انسان تقویت کرده است. در مجله هفتگی اروپا به این موضوعات پرداخته ایم.