گفتگو با مسئول سیاستگذاری کمیته امداد برای آوارگان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گفتگو با مسئول سیاستگذاری کمیته امداد برای آوارگان

چند کیلومتر دورتر از اردوگاه آوارگان در بروکسل، کمپ کمیته امداد بین المللی قراردارد. جیمز فرینی، گزارشگر یورونیوز با مدیر آن گفتگو کرده و نظر او را در مورد سهمیه اجباری اسکان آوارگان جویا شده است.

آقای سنج سری کان تان گفت: «ما بدون تردید از تعهد اتحادیه اروپا برای اسکان یکصد و بیست هزار آواره استقبال می کنیم. اما این باید در چهارچوب چهار میلیون آواره در خاور میانه و نیم میلیون در اروپا در نظر گرفته شود که چطور اتحادیه می خواهد به آنها بپردازد. سئوال این است که چطور می شود این طرح را اعمال کرد؟»

یورونیوز: چطور می توان به یک پناهجو که می خواهد به آلمان برود بگویید باید در لتونی بماند؟

سنج سری کان تان: اتحادیه اروپا این تعهد را سپرده و بنظر من نخستین اولویت این است که به آوارگان در مرزهای اتحادیه اروپا پناه داد. سپس باید با ملاحظات اخلاقی دید که پدر و مادرها از کودکانشان جدا نشوند، و سپس تقاضای آنهایی که خواهان اسکان در کشور بخصوصی هستند مد نظر قرار گیرد. اما مهم، تعهد اتحادیه برای اسکان یکصد و بیست هزار نفر است.

یورونیوز: چرا علیه این طرح مخالفت وجود دارد؟ چرا شب گذشته، چهار کشور به آن رای منفی دادند؟

سنج سری کان تان: برخی کشورها نگران هویت فرهنگی و امنیتشان هستند که قابل درک است. اما آمریکا نمونه خوبی است که سالیانه ۷۵ هزار نفر را به خاکش می پذیرد. این کشور نظام امنیتی دقیقی برای ارزیابی مهاجران دارد. اتحادیه اروپا هم می تواند به همین صورت اطمینان حاصل کند که هم آوارگان و هم اروپا در امنیت باشند. اروپا یک قاره است که تعداد عظیمی مهاجر در میان خود می پذیرد. در سال گذشته، یک میلیون و هفتصد هزار نفر به اتحادیه اروپا مهاجرت کردند. هویت اروپایی با این امر عوض نمی شود.