اعطای وام انتقالی به یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعطای وام انتقالی به یونان

روز پنجشنبه، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهای منطقه یورو با اعطای بک وام انتقالی به مبلغ هفت میلیارد یورو به یونان موافقت کرده اند.

آقای یونکر گفت: “توافقی که با یونان کرده ایم نتیجه مثبت خواهد داد منوط به اینکه کل برنامه توافق شده به مورد اجرا گذاشته شود.”

قرار است جزئیات فنی این وام به مذاکره دقیقتر گذاشته شود. یونان با شدیدترین اقدامات ریاضتی در تاریخ اتحادیه اروپا موافقت کرده است. اما، خیابانهای آتن شاهد شدیدترین اعتراضهای مردم این کشور در دو سال گذشته بوده است.