عقب نشینی مجارستان از تصمیمش درباره «دوبلین ۳»

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
عقب نشینی مجارستان از تصمیمش درباره «دوبلین ۳»

تصمیم روز سه شنبه مجارستان مبنی بر عدم اجرای قانون اروپایی «دوبلین ۳» با واکنش های زیادی روبرو شده؛ واکنش های که بوداپست را مجبور به عقب نشینی کرده است.

پیتر یرکیش، سفیر مجارستان در اتحادیه اروپا در این زمینه گفت: «دولت مجارستان تاکنون هیچ اقدام عملی برای لغو اجرای قانون دوبلین انجام نداده است. ما تنها خواستار کمی همبستگی و تاخیر در استرداد پناهجویان به مجارستان هستیم.»

موضوع تقسیم پناهجویان در کشورهای مختلف اروپایی نیز به محل تقابل دیدگاه های مختلف تبدیل شده است.

آقای یرکیش درباره این موضوع اظهار داشت: «این موضوع مهمی است. در واقع چنین برنامه ای باید اختیاری باشد. دلیلی وجود ندارد که خلاف توافق سران در این زمینه عمل شود. تنها وظیفه کمیسیون ارائه پیشنهاد های اولیه است و ما هم مخالف آن نیستیم. ولی کشور ما جزء گروهی است که خواهان اختیاری بودن این اقدام هستند.»

از سوی دیگر کمیسیون اروپا مصرانه از طرح خود دفاع می کند.

کریستالینا گورگیوا، کمیسر اروپا در زمینه بودجه و منابع انسانی بیان کرد: «ما از پیشنهاد خود دفاع می کنیم. این پیشنهاد خوب در جهت منافع شهروندان است. بنابرین از آن حمایت می کنیم، زیرا اخلاقی و حافظ منافعمان، به خصوص منافع امنیتی است.»

رهبران اروپایی در اجلاس روز پنجشنبه درباره اختیاری یا اجباری بودن پذیرش پناهجویان تبادل نظر خواهند کرد.