اتحادیه اروپا به یونان هشدار داد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اتحادیه اروپا به یونان هشدار داد

در حاشیه کنفرانس سران اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین، مسئله بازپرداخت دیون یونان نیز مطرح بود. در واقع رهبران آلمان و یونان ، همراه با روسای کمیسیون و شورای اروپا درمورد طرح یونان برای بازپرداخت قروض این کشور به گفتگو نشستند.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در پایان ملاقات با رئیس کمیسیون اروپا گفت: “ما به کار ادامه می دهیم. در تلاشیم تا اختلاف نظراتمان را بویژه درزمینه های مالی حل کنیم. هدفمان حصول توافقی است که بر اساس آن یونان بتواند هم بهبود اقتصادی بیابد، هم قروضش را بپردازد و هم بافت اجتماعیش را حفظ کند.”

اما، در این میان، دونالد توسک رئیس شورای اروپا به یونان در مورد تنگی وقت هشدار داد: “به اعتقاد من، دولت یونان باید واقع بینانه تر عمل کند. جایی برای قمار نیست، وقت قمار نیست. زمان آن رسیده که کسی بگوید بازی تمام شده است.”

قرار است هفته آینده وزرای دارایی کشورهای منطقه یورو برای شور در مورد وضع یونان تشکیل جلسه دهند.