مناسبات تجاری چین و اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مناسبات تجاری چین و اتحادیه اروپا

در این برنامه سخن شما یکی از کاربران پرسیده است: «چهل سال از برقراری مناسبات دیپلماتیک بین اتحادیه اروپا و چین می گذرد. هر دو طرف می گویند که مایلند این مناسبات مستحکم تر شود. این پیوندها چه قدر محکم هستند؟»

جان فارنال، مشاور ارشد مرکز روابط اتحادیه اروپا و آسیا به این پرسش پاسخ می دهد: «چین و اتحادیه اروپا شرکای تجاری مهمی برای یکدیگر محسوب می شوند. بیست درصد صادرات چین به اروپاست و ده درصد صادرات اتحادیه اروپا نیز به چین فرستاده می شود. نه تنها تجارت، بلکه سرمایه گذاری نیز از سوی دو طرف رشدی سریع دارد. پس از بحران مالی و کاهش ۲۵ درصدی ارزش یورو در برابر یوان چین، سرمایه گذاری این کشور در اروپا به سرعت افزایش یافته است.»

وی می افزاید: «اما این رابطه بی دردسر نیست. با انواع مشکلات همراه است. برای اروپا مسئله دسترسی به بازار چین وجود دارد که کنترلهای فراوانی بر آن وجود دارد و احساس می شود که رفتار چین نسبت به سرمایه گذاران اروپایی عادلانه نیست و در مقایسه با رقبای چینی، محدودیتهای بیشتری نسبت به سرمایه گذاران اروپایی اِعمال می شود.

آقای فارنال درباره مشکلات دیگر روابط تجاری اتحادیه اروپا و چین می گوید: «این نگرانی از سوی اروپا نیز وجود دارد که صادرکنندگان چینی گاهی از یارانه و دسترسی ارزان به اعتبارات مالی برخوردار هستند.برای چین همیشه این حس وجود دارد که هنوز اتحادیه اروپا هنوز این کشور را بعنوان یکی از قدرتهای مهم اقتصادی جهان به حساب نمی آورد. خواستهای دیگر چین، صدور بیشتر ویزا برای کارگران و شرایط سهلتر برای سرمایه گذاری در اروپاست.»