مجله هفتگی اروپا؛ سقوط مرموز هواپیمای آلمانی بر فراز فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ سقوط مرموز هواپیمای آلمانی بر فراز فرانسه

مهمترین واقعه هفته در اروپا سقوط مرموز هواپیمای آلمانی بر فراز فرانسه بود. گزارشهای مقدماتی حاکی از آن است که کمک خلبان هواپیما به قصد آنرا با یکصد پنجاه سرنشین و خدمه ساقط کرده است، اما هنوز سئوالهای بسیاری مطرح است که مقامات به آن پاسخ نداده اند. در مجله هفتگی اروپا…