آیا دیوان بین المللی کیفری تنها به پرونده کشورهای آفریقایی رسیدگی می کند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا دیوان بین المللی کیفری تنها به پرونده کشورهای آفریقایی رسیدگی می کند؟

در این برنامه سخن شما ژوزف از کینشاسا از جمهوری دموکراتیک کنگو پرسیده است: «چرا تنها به پرونده های مربوط به آفریقا در دیوان بین المللی کیفری رسیدگی می شود؟ جنایاتی که مثلا در سوریه یا در سرزمینهای فلسطینی رخ می دهد، چگونه بررسی می شوند؟»

فادی العبدالله، سخنگوی دیوان بین المللی کیفری به این پرسش پاسخ می دهد: «دولتهای آفریقا از دیوان بین المللی کیفری درخواست کرده اند که در مورد جنایاتی که در خاک آنها روی داده، تحقیق کند. اکثر پرونده های دیوان از این نوع هستند. راه دیگر، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مورد کشورهای آفریقایی هم مصداق دارد. خود دیوان کیفری بین المللی هم در سطح دولتهایی که اساسنامه رم را امضا کرده اند، صلاحیت دارد تحقیقات اولیه ای در سرزمینهای فلسطینی، گرجستان، هندوراس و کلمبیا انجام دهد.»

وی در مورد سوریه و فلسطین می گوید: «سوریه اساسنامه رم را امضا نکرده است. دولت این کشور صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را برسیمت نمی شناسد و شورای امنیت سازمان ملل هم از دیوان کیفری بین المللی تقاضای انجام تحقیقات نکرده و از دولت سوریه هم نخواسته است با دیوان کیفری بین المللی همکاری کند. در ارتباط با فلسطین، اوضاع فرق می کند، زیرا دولت فلسطین صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در سرزمینهای خود پذیرفته و معاهده رم را امضا کرده است. خانم فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان هم بررسیهای اولیه را آغاز کرده تا مشخص شود آیا مبنایی منطقی برای آغاز تحقیق وجود دارد، یا خیر.»