افزایش تولید انرژی از خورشید و باد

افزایش تولید انرژی از خورشید و باد
نگارش از Euronews

اتحادیه اروپا طرحی را ارائه کرده که هدف آن افزایش اتکای نیازهای سوختی اروپا به منابع پایدار از جمله انرژی خورشید و باد است.

روز چهارشنبه، کمیسیون اروپا طرحی جدید برای تکثیر منابع تولید سوخت و انرژی ارائه داد که در عمل اتکای اروپا به گاز صادراتی روسیه را کاهش می دهد. اروپا سی درصد گاز مورد نیازش را از روسیه تامین می کند.

میگل گارسیا کانیته، کمیسر امور انرژی در اتحادیه اروپا گفت: “ما با ایجاد به اصطلاح کریدور جنوب و ارتباط با آذربایجان و ترکمنستان و نیز الجزایر، شبکه سوخت رسانی “میدکات” را از طریق “پیرنه” در فرانسه، گسترش می دهیم.”

در این میان، اتحادیه اروپا باید به تعهداتش برای کاهش آلودگی هوا عمل کند. منابع پایدار انرژی از جمله انرژی خورشیدی و باد هر یک می توانند تا سال دوهزار و سی بیست و هفت درصد نیازهای سوختی اتحادیه اروپا را تامین کنند.

مدیر سازمان موسوم به “شبکه اقدام برای آب و هوا در اروپا” می گوید: “اگر این تولید تا چهل درصد افزایش می یافت، می توانست هزینه واردات نفت و گاز از خاور میانه و روسیه را قویا کاهش داده و عایدات مردم هم که در خانه های بهتر ایزوله شده زندگی می کنند، افزایش می یافت.”

این طرح، همچنین، معرف موضع اتحادیه اروپا در کنفرانس آب و هواست که در ماه دسامبر در پاریس برگزار خواهد شد.

مطالب مرتبط