پارلمان اروپا بر حفظ ارزشهای اجتماعی تاکید دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پارلمان اروپا بر حفظ ارزشهای اجتماعی تاکید دارد

همانند بسیاری از نقاط اروپا و جهان، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا، تسلیم افراط گرایی ایدئولوژیک نشده و همچنان بر ارزشهای خود پافشاری کردند.

مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا گفت: “ما هرگز دست از ارزشهایمان برای آزادی بیان و رسانه ها، و بردباری و احترام متقابل برنخواهیم داشت.”

یک نماینده پارلمان اروپا ضمن تایید اظهارات مارتین شولتز گفت هرچند اینگونه ارزشها بنوبه خود مهم است، اما جان مردم ورای این ارزشهاست: “مهم است که فراموش نکنیم آنها (قربانیان حمله) برای آزادی بیان کار می کردند و این ارزشمند است، اما برای من آنچه بیش از این مهم است این است که جان مردم بر همه اینها ارجح است.”

یک گزارشگر نشریه لوموند پاریس به نیاز برای اعمال تدابیر امنیتی جدید تاکید کرد: “حملات سال دوهزار و یک، اروپا را در رعب و وحشت فرو برد. آنجا بود که بخش اعظم تدابیر امنیتی کنونی وضع و اعمال شد. واقعه پاریس گوشزدی است در ارتباط با اقداماتی جدید که باید در سطح اروپا هماهنگ شود.”