مجله هفتگی اروپا؛ امید اتحادیه اروپا به سرمایه گذاری جدید

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ امید اتحادیه اروپا به سرمایه گذاری جدید

در مجله هفتگی اروپا، از طرحی خواهیم گفت که کمیسیون اروپا امیدوار است رشد اقتصادی را به اروپا بازگرداند. پیامدهای افشای یک رسوایی دیگر در مورد فرار شرکتهای بین المللی از پرداخت مالیات بر رئیس جدید کمیسیون اروپا و نگاهی به وقایع هفته آینده، در میان سایر مطالب مجله هفتگی است.