پایان ۱۰ سال ریاست ژوزه مانوئل باروسو بر کمیسیون اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پایان ۱۰ سال ریاست ژوزه مانوئل باروسو بر کمیسیون اروپا

در ابتدا سه گزارش درباره اعتراضات مردم مجارستان به افزایش مالیات استفاده از اینترنت، مراسم یادبود قربانیان جنگ جهانی اول در بلژیک و سیاست اتحادیه اروپا برای مبارزه با بیماری ابولا ارائه خواهد شد.

توافق اتحادیه اروپا، اوکراین و روسیه بر سر انتقال گاز روسیه به اوکراین و انتقاد ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا موضوعات دیگر این برنامه هستند.