کمیسیون اروپا باروسو

موضوعات داغ روز

More about this topic

اخبار از بروکسل؛ واکنش رئیس کمیسیون اروپا به خبر پیوستن باروسو به بانک گلدمن ساکس
در حال نمایش بعدی
آگهی