مجله هفتگی اروپا؛ حضور نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا در پارلمان اتحادیه

مجله هفتگی اروپا؛ حضور نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا در پارلمان اتحادیه
نگارش از Euronews

در این برنامه ابتدا دو گزارش درباره حضور پی یر مسکوویسی، نامزد مقام کمیسر امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرک و میگل کانته، نامزد مقام کمیسر آب و هوا و انرژی در پارلمان اروپا ارائه می شود.

در گفتگو با ژان کاترومیر، گزارشگر روزنامه لیبراسیون، تقابل میان نمایندگان پارلمان و نامزدهای عضویت در کمیسیون اروپا را بررسی می کنیم.

عرضه حشرات خوراکی در سوپرمارکت های کشور بلژیک موضوع دیگر این برنامه است.

مطالب مرتبط