مجله هفتگی اروپا؛ اروپا از انتصاب دست اندکاران اتحادیه عاجز مانده است

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجله هفتگی اروپا؛ اروپا از انتصاب دست اندکاران اتحادیه عاجز مانده است

در هفته ای که گذشت انتظارات برای انتصاب روسای اداره خارجه و شورای اتحادیه اروپا به جایگزینی کاترین اشتون، و هرمن ون رامپویی برآورده نشد. رهبران اتحادیه روز گردهمایی سران را به بحث و جدل و اختلاف نظر سپری کردند. یکی از مشکلات در راه انتصاب روساء و کمیسر های کمیسیون، فقدان تعداد نامزدهای زن است.

…و البته، پارلمان اروپا سرانجام ژان کلود یونکر را در سمت ریاست کمیسیون اروپا برای پنج سال آینده، تایید کرد. اینها همه در مجله هفتگی اروپا.