برنامه جدید اروپایی «ارسموس پلاس» چیست؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه جدید اروپایی «ارسموس پلاس» چیست؟

ماری از مارسی می پرسد: «سال گذشته نزدیک بود برنامه «ارسموس» به دلیل نبود منابع مالی، ناپدید شود. یک برنامه جدید مبادله اروپایی با نام «اراسموس پلاس» در سال ۲۰۱۴ میلادی به اجرا گذاشته می شود. این برنامه در مورد چیست؟»

دنیس آبوت، سخنگوی کمیسیون اروپایی در مورد آموزش می گوید: «اولا فکر نمی کنم سال گذشته خطری اراسموس را تهدید می کرد. مشکلی در مورد بودجه و کمی کمبود وجود داشت. ولی کشورهای عضو این کمبود را جبران کردند. «اراسموس پلاس» برنامه ای جدید است که ژانویه ۲۰۱۴ شروع خواهد شد. این طرحی بزرگتر و بهتر از اراسموس است. اراسموس بر تحرک دانشجویان و کارکنان، بین دانشگاه ها متمرکز است. «اراسموس پلاس» هم به موضوع تحرک دانشجویان تاکید دارد و هم فرصت های تحصیلی یا کارآموزی یا کار داوطلبانه به دانشجویان فنی و حرفه ای، کارآموزان، آموزگاران، کارگران جوان و داوطلبان می دهد. بنابراین برنامه جدید همه طرح های ما که در این زمینه ها متمرکز بودند را پوشش می دهد. این طرح از نظر عددی نیز بسیار بزرگتر است. اگر به هفت سال گذشته نگاه کنیم، دو و نیم میلیون نفر از تحصیل، کارآموزی، اشتغال یا کار داوطلبانه در خارج از کشورشان بهره بردند. در هفت سال آینده اتحادیه اروپا به بیش از چهار میلیون نفر کمک هزینه مالی خواهد داد. چرا ما این کار را می کنیم؟ زیرا معتقدیم تجربه بین المللی مهارت های افراد و استخدام آنها را بهبود می بخشد.»

اگر می خواهید پرسش خود را در برنامه «سخن شما» مطرح کنید روی دکمه زیر فشار دهید.