تاثیر بحران اقتصادی بر انسجام اتحادیه اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاثیر بحران اقتصادی بر انسجام اتحادیه اروپا

در این برنامه سخن شما، کامیل از فرانسه پرسده است که آیا انتظار می رود در سال های آینده، تغییراتی در ساختار اتحادیه اروپا بوجود آید؟

هرمان ون رامپوی، رئیس شورای اروپا چنین پاسخ می دهد:

«اتحادیه اروپا گسترش خواهد یافت. در طی سالهای بحران اقتصادی ما توانستیم به نتایجی باورنکردنی دست یابیم. بحران اقتصادی به ما کمک کرد تا به یکپارچگی بیشتر در سطح اروپا و در سیستم های بانکی، مالی، اقتصادی و سیاسی بپردازیم.»

«پاسخ ما به بحران اقتصادی، اروپایی شدن بیشتر بود نه کمتر. این درس سختی بود که طی دو سه سال اخیر گرفتیم. بنابراین فکر می کنم که بعد از پایان این بحران، اتحادیه اروپا قوی تر شود.»

«ما بحران هایی را که اخیرا در برخی کشورها ایجاد شده است، حل خواهیم کرد. ما در دوره گذار قرار داریم و باید در سطح ملی به سختی کار کنیم. اگر همبستگی مان را در سطح اتحادیه اروپا نشان دهیم، می توانیم بر این بحران غلبه کنیم و در پایان چیزی که وجود خواهد داشت یک اروپای یکپارچه تر و قوی تر خواهد بود.»

برای طرح پرسش، بر روی لینک زیر کلیک کنید: