اروپا چگونه با جرایم اینترنتی مبارزه می کند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروپا چگونه با جرایم اینترنتی مبارزه می کند؟

پیش بینی متخصصان امنیت رایانه ای خبراز افزایش روز افزون نرم افزارهای مخرب و ویروسهای رایانه ای در سال 2013می دهد.

در این باره چگونه دولتها با مجرمان در ارتباط با جرایم اینترنتی برخورد می کنند؟

همانطور که وابستگیمان به اینترنت بیشتر می شود فرصت برای متقلبان و جنایتکاران نیز برای استفاده از این شرایط افزایش پیدا می کند.

با میلیاردهامورد دزدی هر ساله از این طریق، اروپا به تازگی جدیدترین مرکز جرایم اینترنتی را در لاهه افتتاح کرده است .

تمرکز اصلی این مرکز مبارزه با گروههایی خواهد بود که جنایت سازمان یافته مرتکب می شوندو سودهای کلانی ازطریق کلاهبرداریهای آنلاین به خصوص سرقت از کارت اعتباری و اطلاعات بانکی افراد بدست می آورند.

به نظر کارشناسان همکاریهای بین المللی بیشتری در این باره مورد نیازاست.

در برنامه این هفته خط مقدم به مبارزه با جرایم سازمان یافته اینترنتی می پردازیم.