دفاع از حقوق شهروندان اروپایی قربانی جنایت

دفاع از حقوق شهروندان اروپایی قربانی جنایت
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

در برنامه این هفته سخن شما، کتی از شهر تولوز فرانسه سوال خود را بصورت مکتوب مطرح کرده و ویویان ردینگ، کمیسر اروپایی در امور عدالت، حقوق اساسی و شهروندی به پرسش او پاسخ می دهد.

آگهی

کتی پرسیده است چنانچه فردی در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مورد حمله دزدی یا خشونت قرار گیرد، چگونه می تواند درخواست کمک کند؟

ویویان ردینگ:
«هنگامی که نحوه کارایی نظامی حقوقی سراسر اروپا را بررسی می کردم، از اینکه می دیدم همه چیز حول متهم متمرکز است، متعجب شدم. اما قربانیان این اتفاقهاهیچ جا دیده نمی شوند.

تصور اینکه کسی قربانی جنایتی در کشوری شود که زبان آنها را نمی داند و با نظامش آشنایی ندارد و نمی داند چگونه با پلیس، با بیمارستان و با قاضی تماس بگیرد، مانند یک کابوس است.

به همین دلیل است که وزارتخانه های دادگستری بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا و همینطور پارلمان اروپا به قانون جدید حقوق قربانیان اروپا رای داده اند.

این قانون هم اکنون در کشورهای عضو اجرا خواهد شد. به این ترتیب به فرد قربانی جنایت، تصادف و یا یک اقدام تروریستی کمک می شود.

این قانون نه تنها شامل خود فرد، بلکه شامل خانواده او که آسیب دیده اند نیز می شود. از این رو، پس از این هیچکس در اروپا و هیچ شهروند اروپایی که در معرض خشونت قرار گیرد، تنها نخواهد ماند.»

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

تأمین امنیت مسافران پس از سانحه هوایی جرمن وینگز

نحوه دسترسی شهروندان اروپایی به کمکهای مالی اتحادیه اروپا

قوانین مربوط به کارمندان مأمور در اتحادیه اروپا