بررسی حقوق بازنشستگان در 25 ثانیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی حقوق بازنشستگان در 25 ثانیه

بحران بازنشستگی و حقوق بازنشستگان در اروپا با پیرشدن میانگین سنی این قاره شدید و شدیدتر می شود.

هر چند بحران مالی جاری از یک سو تاثیر منفی زیادی روی مساله بازنشستگی در اروپا گذاشته، اما از سوی دیگر باعث شده تا مسئولان تصمیم به ساماندهی ساختارهای جدید برای بازنشستگان بگیرند. اما در این میان متضرر اصلی کیست؟ در 25 ثانیه اینبار درباره این موضوع صحبت می کنیم.