گزارشی در مورد افزایش حس ملی گرایی در فنلاند

گزارشی در مورد افزایش حس ملی گرایی در فنلاند
نگارش از Euronews

ملی گرا، ضد مهاجرت و بویژه ضد ایده اتحادیه اروپا، حزب “فنلاندیهای واقعی” پیشرفتی تاریخی در انتخابات اخیر این کشور داشته است.

دلایل موفقیت این حزب کوچک راست افراطی در کشوری پیشرفته و بطور سنتی طرفدار اروپا چیست؟

با ما باشید در برنامه این هفته گزارشگر:

مطالب مرتبط