زندگی در کنار نیروگاه هسته ای

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زندگی در کنار نیروگاه هسته ای

من در شهر فاسنهایم هستم، شهری که قدیمی ترین نیروگاه هسته ای فرانسه درآن قرار دارد. این نیروگاه هم اکنون به کانون توجه موافقان و مخالفان انرژی هسته ای تبدیل شده است.

در حالی که بسیاری ازپاکی و ایمنی انرژی هسته ای سخن می گویند، فاجعه اخیر ژاپن، بار دیگر به تردیدها در این مورد دامن زد که جهان در مقابله با یک حادثه هسته ای چقدر آماده است؟

برنامه گزارشگر این هفته، این مسئله را بررسی خواهد کرد.