شبکه سوخت رسانی ناتو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شبکه سوخت رسانی ناتو

همه روزه، هزاران مسافر از فرودگاههای اروپا می گذرند بدون آنکه بدانند سفرشان بدون همکاری یک سازمان نظامی ممکن نمی بود. این سوخت رسانی را سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، انجام می دهد و این کار از طریق خط لوله های متعلق به این سازمان صورت می گیرد.

در این شماره “گزارشگر”.