آیا می توان اسپانیا را نجات داد؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا می توان اسپانیا را نجات داد؟

چهار میلیون اسپانیایی یعنی بیست درصد جمعیت این کشور بیکارند.

در حال حاضر، محافل مالی اروپا در تردیدند که آیا می توان اسپانیا را از به زانو درآمدن در مقابل دیون ملی اش نجات داد یا نه.

این موضوع برنامه این هفته گزارشگر از یورونیوز است.