مبارزه با سوءتغذیه در کشورهای فقیر

مبارزه با سوءتغذیه در کشورهای فقیر
نگارش از Euronews

افزایش بهای مواد غذائی همراه با بحران مالی اخیر در جهان، میلیونها نفر در کشورهای فقیر تر را در معرض خطر گرسنگی قرار داده است. دو سال پیش، اتحادیه اروپا برنامه ای با هزینه یک میلیارد یورو برای مبارزه با سوء تغذیه در کشورهای فقیر آغاز کرد.

در برنامه این هفته گزارشگر به گواتمالا می رویم تا ببینیم چطور می توان به مردم در نقاط دور افتاده کمک کرد.

مطالب مرتبط